kinoqo.ru

Ндекси, курси, мінімуми

по договоренности / по договоренности

Індекси, курси, мінімуми. Пасивні доходи у вигляді. - процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, на вклад (депозит) у кредитних спілках, інших процентів (у тому числі дисконтних доходів), - процентного або дисконтного доходу за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом, - плати (відсотків), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки, - доходу, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості, - доходу за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону, - відсотків (дисконту), отриманих власником облігації від їх емітента відповідно до закону, - доходу за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та доходу, отриманого платником податку в результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному проспектом емісії сертифікатів, - інвестиційного прибутку, включаючи прибуток від операцій з державними цінними паперами та з борговими зобов’язаннями Національного банку України з урахуванням курсової різниці, - роялті, - страхових виплат і відшкодувань.

Доходи у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування. Доходи у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток. Суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з ПФУ чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує на місяць 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року.

18% суми перевищення. Пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обовязковість яких надана ВРУ, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати. Пенсії, призначені учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст.

10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Максимальний розмір добових, які не включаються до оподатковуваного доходу фізособи без документального підтвердження. Максимальний розмір добових витрат із розрахунку на кожен день відрядження. Не більше 320 грн. Не більше 80 евро. * Не більше 0,1 мін. з/п на 1 січня звітного року. Мінімальна заробітна плата встановлена на 1 січня 2017 року і становить 3200 грн.

** За кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день. Мінімально та максимально допустимі розміри ЄСВ у 2017 році. База нарахування ЄСВ. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, грн. Максимальний розмір бази нарахування ЄСВ (25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Максимальний розмір ЄСВ (22% від максимальної бази) сплачується добровільно за бажанням платника єдиного податку.

Мінімальна заробітна плата. Мінімальний розмір ЄСВ (22% від мінімальної зарплати. Таблиця розмірів ЄСВ, які нараховуються залежно від видів доходів. Фонд оплати праці (п. 2 Інструкції №5) найманих працівників, у т.

ч. іноземців. Роботодавці нараховують та сплачують ЄСВ за ставкою 22. Винагороди фізособам за цивільно-правовими договорами, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізособою-СПД. Підприємства та фізособи-підприємці нараховують і сплачують 22% на суму винагороди. Допомога з ТВП (як перші пять днів за рахунок коштів підприємства, так і решта днів хвороби, допомога по вагітності та пологах за рахунок коштів ФСС.

Роботодавці нараховують і сплачують 22% на суму допомоги. Заробітна плата і лікарняні працівників-інвалідів. Роботодавці-підприємства нараховують і сплачують 8,41% на ФОП.


Заказчик: Долматов А. Г.
1 предложение
заказ открыт, опубликован: 04.06.2017

Для выбора исполнителя Вам надо авторизоваться

2011 - 2018    Kinoqo.ru - Все права защищены